SKU: SK3
  • Mandevilla je rod tropických a subtropických kvitnúcich viníc patriacich do čeľade Apocynaceae.
  •  Lievikovité kvety
Cena: €2.90